Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 362-МИ
Плевен, 14.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия Плевен на кандидат по предложение на „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г.

   Постъпило е писмено предложение от   ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, заведено под №511/28.05.2021г. във входящия регистър на ОИК Плевен, за регистрация на  кандидат за кмет на кметство Ясен, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес/ на кандидата.

   Предложението е подписано от Светослав Александров Доков по пълномощие съгласно пълномощно на Красимир Дончев Каракачанов- представляващ ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”.

   Към предложението е приложено заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК  и пълномощно – 1 бр.

       Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс и Решение №1846-МИ от 21.07.2020г. на ЦИК, за регистрация на кандидата за кмет на кметство Ясен, издигнат от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, за участие в частичен избор за кмет на кметство Ясен община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г.

     Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Плевен

Р Е Ш И:

    Регистрира  Йото Димитров Добрев, с ЕГН ************ , като кандидат в частичния избор за кмет на кметство Ясен Община, Плевен, Област Плевен на 27 юни 2021г.    

      Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.06.2021 в 22:32 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения