Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 364-МИ
Плевен, 14.06.2021

ОТНОСНО: Резултат от проведения на жребий за реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори на 27.06.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен

На 14.06.2021г. от 17,30ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2 се проведе жребий за реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори на 27.06.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен.

Съгласно определената с Решение №1097-МИ/13.09.2019г. на ЦИК процедура избраният член на ОИК Плевен осъществи последователно теглене на пликове от кутия с надпис ,,партии и коалиции и инициативни комитети“ на регистрираните партии и коалиции в ОИК Плевен при следната поредност, съгласно която се определя последователността  на изявата на партиите, коалициите и инициативни комитети  по регионалния радио и телевизионен оператор, а именно:

 1. Инициативен комитет
 2. ПП „ГЕРБ“
 3. ПП „Републиканци за България“
 4. ПП ,,ВМРО-Българско национално движение

На основание чл.87, ал.1 т.1, чл.196, ал.3 от Изборния кодекс и  т.51 от Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 27 юни 2021г. във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

Р Е Ш И :

Утвърждава следната поредност на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27.06.2021г. а именно:

 1. Инициативен комитет
 2. ПП „ГЕРБ“
 3. ПП „Републиканци за България“
 4. ПП ,,ВМРО-Българско национално движение

        Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.06.2021 в 22:33 часа

Календар

Решения

 • № 380-МИ / 04.07.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

 • № 379-МИ / 04.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

 • № 378-МИ / 04.07.2021

  относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения