Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 366-МИ
Плевен, 14.06.2021

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Плевен за получаване хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г.

На основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК, Решение №1823-МИ от 9.06.2020г. на ЦИК и във връзка с писмо с изх.№ ЧМИ-15-50/3/07.06.2021г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Плевен

    РЕШИ:

Определя и упълномощава членовете на ОИК - Плевен, Община Плевен: Владислав Константинов Константинов с ЕГН **********, тел. ********** и Диян Любомиров Свраков с ЕГН **********, тел. ********** да получат  хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г. от ,,Печатница на БНБ“ АД в гр.София и да подпишат приемо-предавателните протоколи за същите.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.06.2021 в 22:34 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения