Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 367-МИ
Плевен, 15.06.2021

ОТНОСНО: Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г.

    След получаване и разглеждане на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г. и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-50/07.06.2021г. на ЦИК, ОИК гр. Плевен

Р Е Ш И:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г. 

2.Одобрява  тираж в размер на 2000/две хиляди/ броя  за отпечатване на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен на 27 юни 2021г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 15.06.2021 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения