Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 368-МИ
Плевен, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в кметство Ясен,община Плевен, област Плевен за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен на 27.06.2021г.

Постъпило е предложение с  вх.№517/21.06.2021г. на ОИК –Плевен от Деян Петев Петков, упълномощен представител на Радостин Петев Василев-областен координатор за област Плевен и пълномощник на ПП        ,,Има Такъв Народ”, за промяна в секционни избирателни комисии в кметство Ясен, община Плевен, от квота на ПП ,,Има Такъв Народ”, както следва:

 

В СИК №152400232

На мястото на Стефчо Атанасов Йонков, като председател, да се назначи Николай Валентинов Пешев за председател, с ЕГН **********;

 

В СИК №152400233

На мястото на Николай Валентинов Пешев, като секретар, да се назначи Стефчо Атанасов Йонков за секретар, с ЕГН **********;

На основание чл.87, ал.1,  т.5 от Изборния кодекс, ОИК - ПЛЕВЕН

 

РЕШИ:

 

В СИК №152400232

На мястото на Стефчо Атанасов Йонков, като председател, да се назначи Николай Валентинов Пешев за председател, с ЕГН **********;

 

В СИК №152400233

На мястото на Николай Валентинов Пешев, като секретар, да се назначи Стефчо Атанасов Йонков за секретар, с ЕГН **********;

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 23.06.2021 в 09:11 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения