Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 373-МИ
Плевен, 29.06.2021

ОТНОСНО: Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен – втори тур, който ще се проведе на 04.07.2021г.

    След получаване и разглеждане на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен втори тур, който ще се проведе на 04.07.2021г. и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-68/28.06.2021г. на ЦИК, ОИК гр. Плевен

Р Е Ш И:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен втори тур, който ще се проведе на 04.07.2021г.

2.Одобрява  тираж в размер на 2000/две хиляди/ броя  за отпечатване на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен втори тур, който ще се проведе на 04.07.2021г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 29.06.2021 в 09:24 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения