Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 375-МИ
Плевен, 02.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на независимия кандидат Мариана Иванова за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен втори тур на 4 юли 2021г.

Постъпило е заявление от  Златка Атанасова Иванова  представляваща ИК за издигане на независимия кандидат с входящ  №522/01.07.2021г. на ОИК Плевен и под №2 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 2/две/ лица да бъдат регистрирани като застъпници на независимия кандидат за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен втори тур на 4 юли 2021г.       

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

  1. Регистрира като застъпници на независимия кандидат Мариана Иванова, издигната от ИК следните 2/две/лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Петьо Асенов Трифонов

*********

2

Павлина Гаврилова Пеловска

*********

    2.Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицата по т.1.

    3.Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.             

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения