Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 377-МИ
Плевен, 04.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Павлина Гаврилова Пеловска в качеството й на застъпник на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мариана Димитрова Иванова за независим кандидат за кмет на кметство Ясен, Община Плевен за извършване на незаконна агитация в деня на изборите - втори тур 04.07.2021г.

Постъпила е жалба с вх.№524 от 04.07.2021г. на ОИК- Плевен в 11,35 часа от  Павлина Гаврилова Пеловска в качеството й на застъпник на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мариана Димитрова Иванова за независим кандидат за кмет на кметсво Ясен, Община Плевен внесена в деловодството на ОИК Плевен от Петьо Трифонов-застъпник.

В жалбата се твърди, е била свидетел на предизборна агитация ,,..в предизборна секция в деня на изборите- секция №233(пред самата секция) г-н Георги Пенев –застъпник агитира Райко Цоков да гласува за г-н Добрев с  №9”.

 След запознаване с изложеното и направена проверка на място  в СИК №152400233 от членовете Юлия Петровска и Ярослав Димитров, ОИК-Плевен счита че жалбата е допустима, подадена от лице представляващо лице  с правен интерес, но същата е неоснователна поради следните съображения:

 ОИК-Плевен при проверката си проведе информационни  разговори със следните лица:Павлина Гаврилова Пеловска- застъпник на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мариана Димитрова Иванова за независим кандидат за кмет на кметство Ясен, Община Плевен и Невянка Лачева Русенова-председател на СИК №152400233.С лицето Георги Пенев(за който се твърди, че е застъпник) поради не откриването му в или пред СИК №152400233 не е проведен разговор.

ОИК-Плевен, счита, че изложеното в жалбата не може да  съставлява нарушаване на изискванията на Изборния кодекс относно нарушаване забраната за  предизборна агитация в изборния ден.Не са приложени никакви относими доказателства в подкрепа на твърденията и нещо повече не става ясно от написаното в или пред СИК №152400233 са се случвали твърдяните обстоятелства.Пред членовете на ОИК Плевен извършващи проверката председателя на СИК №152400233 Невянка Лачева Русенова заявява, че не била информирана за случая, който касае факти и обстоятелства пред СИК 152400233.Не е искано и получавано от членове на СИК 152400233, от застъпници и политически представители съдействие от дежурните полицейски служители.

На последно място ОИК-Плевен няма разследващи функции, които да са и вменени от Изборния кодекс.

С оглед горното  и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна  комисия Плевен

 

РЕШИ:

   Отхвърля подадената  жалба от Павлина Гаврилова Пеловска в качеството й на застъпник на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Мариана Димитрова Иванова за независим кандидат за кмет на кметство Ясен, Община Плевен за извършване на незаконна агитация в деня на изборите-втори тур 04.07.2021г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.07.2021 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 380-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински съветници и кметове на 04.07.2021 г.

  • № 379-МИ / 04.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 04.07.2021г. за кмет на кметство Ясен, община Плевен

  • № 378-МИ / 04.07.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Ясен, Община Плевен на 4-ти юли 2021г.

всички решения