17.09.2020

Съобщение

На основание т.7 от Решение 1823-МИ от 09.06.2020г. на ЦИК и писмо изх. № ЧМИ-15-12/16.09.2020г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Плевен публикува образеца на бюлетина за насрочените на 27.09.2020г. избори за кмет на кметство Бохот, общ. Плевен.

 

Бюлетина за кмет на кметство Бохот

17.09.2020

Съобщение

ОИК Плевен насрочва обучение на членовете на СИК № 152400201 на територията на Община Плевен, което ще се проведе на 24.09.2020 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в с. Бохот ,ул.,,Любен Каравелов” №3 ОУ ,,Антон Страшимиров”. 

17.09.2020

Съобщение

ОИК Плевен, във връзка с възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден  уведомява:

Избирателна секция №152400201 в която ще е проведе частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г., намираща се в с.Бохот, ул.,,Любен Каравелов” №3 ОУ "Антон Страшимиров", се намира на първия етаж.

В избирателна секция №152400201 е осигурен е пълен достъп до същата за гласуване и места за паркиране до сградата за автомобили на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

26.08.2020

Съобщение за хора с увреждания

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения