Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 285–МИ
Плевен, 01.09.2020

ОТНОСНО: Назначаване състава на секционна избирателна комисия (СИК) в кметство Бохот, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

    Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с изх. №ИЗБ-4-48-02-1 от 28.08.2020г., заведено в ОИК - Плевен с вх.№456 от 28.08.2020г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на СИК в кметство Бохот, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г. заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен.

    На основание чл.87, ал.1, т.5   и чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение №1847-МИ от 28.07.2020г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Плевен                                                                           

 

 

Р Е Ш И:

        

 

    Назначава състава на СИК в кметство Бохот, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г., а именно:

 

 

 

 

 

Три имена

Длъжност

1.Валентин****** Митев

2.Веселка ******  Иванова

3.Антим ******  Максимов

4.Мария ******Дачева

5.Илияна******Николова

6.Виолета ****** Христова

7.Михаил ****** Николов

8.Георги ****** Петров

9.Валентин ****** Бешев

Председател

Зам. Председател

Секретар

Член

Член

Член

Член

Член

Член

 

 

 

 

    Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.09.2020 в 17:09 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения