Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 287-МИ
Плевен, 02.09.2020

ОТНОСНО: Приемане на решение за теглене на жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 27.09.2020г. за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен

На основание чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс и Решение №1872-МИ/20.08.2020 във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

                                                             Р Е Ш И :

Обявява теглене на жребий за реда на представяне на партиите  и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 27.09.2020 г.  за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, който ще се състои на 02.09.2020г. от 17,15ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2.

          Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.09.2020 в 12:32 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения