Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 288-МИ
Плевен, 02.09.2020

ОТНОСНО: Резултат от проведения жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 27.09.2020г. за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен

На 02.09.2020 г. от 17,15 ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2 се проведе жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 27.09.2020 г. за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен.

 

Съгласно определената с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г., на ЦИК процедура избраният член на ОИК Плевен осъществи последователно теглене на пликове от кутия с надпис ,,партии и коалиции “ на регистрираните партии и коалиции в ОИК Плевен при следната поредност, съгласно която се определя последователността  на изявата на партиите и коалициите  по регионалния радио- и/ или телевизионен оператор, а именно:

 

 1. ПП „ГЕРБ“

2.КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

На основание чл.87 ал.1 т.1, чл.196, ал.3, във вр. с чл.464, т.13  от Изборния кодекс и Решение №1872-МИ/20.08.2020 във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

 

 

Р Е Ш И :

Утвърждава следната поредност на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27.09.2020г.

 1. ПП „ГЕРБ“

2.КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

        Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.09.2020 в 12:33 часа

Календар

Решения

 • № 413–МИ / 15.12.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 • № 302-МИ / 19.11.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

 • № 301-МИ / 28.10.2020

  относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения