Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 290-МИ
Плевен, 14.09.2020

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Плевен за получаване хартиените бюлетини за частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

На основание чл. 87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка с писмо с изх.№ ЧМИ-15-10/10.09.2020г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Плевен

 

    РЕШИ:

Определя и упълномощава членовете на ОИК - Плевен, Община Плевен: Владислав Константинов Константинов с ЕГН *********, тел.*********, и Диян Любомиров Свраков с ЕГН *********, тел.*********,  да получат  хартиените бюлетини за частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г. от ,,Печатница на БНБ“ АД в гр.София и да подпишат приемо-предавателните протоколи за същите.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.09.2020 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения