Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 291-МИ
Плевен, 14.09.2020

ОТНОСНО: Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

След получаване и разглеждане на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.   и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-10/10.09.2020г. на ЦИК, ОИК гр. Плевен

Р Е Ш И:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Бохот, в частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.    

    2.Одобрява  тираж в размер на 800/осемстотин/ броя  за отпечатване на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Бохот, в  частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.  

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.09.2020 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения