Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 295-МИ
Плевен, 25.09.2020

ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на политическа партия “ГЕРБ” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

Постъпило е заявление от политическа партия “ГЕРБ” с вх. №461/25.09.2020г. на ОИК – Плевен от Мирослав Николов Петров, със заверено копие на  пълномощно № КО-Г-101/17.08.2020г. на Бойко Методиев Борисов -  председател и представляващ ПП „ГЕРБ”, заведено под №2 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 1/едно/ лице да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа на политическа партия “ГЕРБ”  за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

      1.Регистрира като застъпник на кандидатската листа на политическа партия “ГЕРБ” следното 1/едно/лице:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

ГЕНАДИ ********** ДИНКОВ

***********

       

    2.Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицето по т.1.

    3.Лицето по т.1 да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    4.Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.          

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 25.09.2020 в 15:40 часа

Календар

Решения

  • № 298-МИ / 14.10.2020

    относно: Писмо от Кмета на Община Плевен на основание чл.42, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за предприемане на действия по компетентност от ОИК - Плевен

  • № 297-МИ / 27.09.2020

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Бохот в Община Плевен на 27.09.2020г.

  • № 296-МИ / 27.09.2020

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Бохот Община Плевен на 27-ти септември 2020 г.

всички решения