Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 302-МИ
Плевен, 19.11.2020

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

ОИК-Плевен е надлежно уведомена от съответната общинска администрация, след като последната служебно е установила обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е изпратила справка до ОИК – Плевен с приложен документ, издаден от компетентния орган-Районен съд Плевен, а именно заверен от съда препис от влязла в сила присъда по наказателно общ характер дело №1958 на Районен съд Плевен по описа 2020г., в който препис са изписани пълните три имена и ЕГН на лицето осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

          След извършена служебна проверка от ОИК-Плевен за идентичност на лицето се установява, че е налице влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление от общ характер, извършено от  Петър Г*** М***,  с ЕГН **********. Наказанието  е  наложено след избирането му за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, обявен с Решение  №178-МИ от 28.10.2019г. на ОИК-Плевен. Предвид влязлата в сила присъда е налице обстоятелство по по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл. 42, ал. 4, от същия закон е предвидено, че „в тридневен срок от получаване справката и на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.” Следователно влязлата в сила присъда на Петър Г. Мончев представлява самостоятелно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство  Николаево , Община Плевен.

          Общинска избирателна комисия Плевен е приела Решение №299-МИ/21.10.2020 г. на ОИК – Плевен, с което  предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен. С Решение №300-МИ/28.10.2020г. на ОИК – Плевен допуска поправки на очевидни фактически грешки в Решение №299-МИ/21.10.2020г. на ОИК-Плевен в срока за обжалването му. Решението за прекратяване на пълномощията  е обжалвано по реда на чл.459 от Изборния кодекс и е влязло в сила след потвърждаване от съдебно решение № 710/04.11.2020г. по адм.дело №934/2020г. по описа  на Административен съд Плевен.

          Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия Плевен е установила, че са налице законови обстоятелства по чл. 42, ал.4, във връзка с чл. 42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за предсрочно прекратяване пълномощията на  кмета на кметство  Николаево , Община Плевен – г-н Петър Г. Мончев, издигнат от  коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и обявен за избран с Решение № 178/28.10.2019 г. на ОИК– Плевен.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.30 и чл.463, ал.1-3  от ИК във връзка с чл.42, ал.5 от ЗМСМА

   

Общинска избирателна комисия Плевен

 

             РЕШИ:

 

  Да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Плевен заверени преписи на Решение №299-МИ/21.10.2020г. на ОИК–Плевен ведно с Решение №300-МИ/28.10.2020г. на ОИК – Плевен с доказателства за влизането им в сила, въз основа на които ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 20.11.2020 в 10:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 413–МИ / 15.12.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

 • № 302-МИ / 19.11.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

 • № 301-МИ / 28.10.2020

  относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения