Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 322-МИ
Плевен, 04.02.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.Плевен на кандидатска листа по предложение на политическа партия „Републиканци за България” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Постъпило е писмено предложение (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа) от   политическа партия „Републиканци за България”, заведено под №480/01.02.2021г. във входящия регистър на ОИК Плевен за кандидата за кмет на кметство с. Николаево, по чл.87, ал.1, т.14 от ИК, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес /настоящ адрес/ на кандидата.Предложението е подписано от Христослав Михайлов Михайлов по пълномощие съгласно пълномощно на Цветан Генчев Цветанов-председател и представляващ ПП „Републиканци за България”.Към предложението е приложено заявление-декларация от кандидата по чл.414, ал. 1, т.5 от ИК (Приложение №64-МИ-НЧ) и пълномощно – 1 бр.

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс, Решение №1945-МИ/21.01.2021г. на ЦИК във връзка с Решение №306-МИ/23.01.2021г. на ОИК Плевен за регистрация на политическа партия „Републиканци за България” за участие в частичен избор за кмет на кметство с.Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г. във  връзка с Решение №1983-МИ/03.02.2021г. на ЦИК и Решение №1984-МИ/03.02.2021г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14 и чл.414 от ИК, ОИК Плевен

                                                      Р Е Ш И :

       РЕГИСТРИРА кандидат за кмет на кметство с.Николаево от политическа партия „Републиканци за България” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с.Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г., а именно:

Г******** ****** М********с ЕГН **********

       Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.02.2021 в 09:35 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения