Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 326-МИ
Плевен, 11.02.2021

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ясен, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от ЗМСМА

В Общинска избирателна комисия Плевен е постъпило писмо с вх.№484/11.02.2021г. чрез Председателя на Общински съвет Плевен, към което е приложена оставка с  №Обс-0635/11.02.2021г. от Й.*** Д.*** Д.***, с ЕГН *** – кмет на кметство Ясен, община Плевен.

От получената информация е видно, че са налице обстоятелства по чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал.4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Плевен

Р Е Ш И:

          ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Й.*** Д.*** Д***, с ЕГН **** – кмет на кметство Ясен, община Плевен, считано от 11.02.2021год. 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 11.02.2021 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения