Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 327-МИ
Плевен, 11.02.2021

ОТНОСНО: Формиране на единния номер на подвижната избирателна секция и определяне числения състав на ПСИК при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Във връзка с провеждане на консултации за определяне състав на Подвижна секционна избирателна комисия  (ПСИК) в кметство Николаево, община Плевен, който консултациите ще се проведат от  16.00 ч. на 12 февруари 2021 година в Заседателната зала на Община Плевен, във връзка с писмо с изх.№ИЗБ-4-92-4925-3/11.02.2021г. на Община Плевен  и на  основание чл.8 ал.8, във връзка с чл.87, ал.1, т.7, от Изборния кодекс,  във връзка с Решение №935-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Плевен,

                                                               Р Е Ш И :

   Формира единния номер и определя числения състав на подвижната избирателна секция при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г., както следва:

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

Брой членове, в това число

и ръководство

152400128

с.Николаево,

общ. Плевен

Подвижна избирателна секция

5(пет)

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 11.02.2021 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения