Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 328-МИ
Плевен, 12.02.2021

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Плевен за получаване хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

На основание чл. 87, ал.1, т.9 от ИК, Решение №1823-МИ от 9.06.2020г. на ЦИК и във връзка с писмо с изх.№ ЧМИ-06-2/3/09.02.2021г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Плевен

    РЕШИ:

Определя и упълномощава членовете на ОИК - Плевен, Община Плевен: В*** К*** К*** с  ЕГН ***, тел. *** и Д*** Л***С*** с ЕГН ***, тел. ***  да получат  хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г. от ,,Печатница на БНБ” АД в гр.София и да подпишат приемо-предавателните протоколи за същите.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 12.02.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения