Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 330-МИ
Плевен, 12.02.2021

ОТНОСНО: Сигнал от политическа партия „ВОЛЯ” за регистрации по настоящ адрес в кметство Николаево на лица от други населени места.

Постъпил е сигнал  от   политическа партия „ВОЛЯ”, заведен под №485/11.02.2021г. на ОИК-Плевен. Сигналът  е подписан от Димитър К***** Карамфилов по пълномощие съгласно пълномощно от  Веселин Найденов Марешки-председател и представляващ на политическа партия „ВОЛЯ“.

         По същество в преписката се сигнализира за т.н. „изборен туризъм”, като се съобщава за посъпили в офиса на ПП ВОЛЯ, гр. Плевен десетки сигнали от жители на с. Николаево по повод регистрации по настоящ адрес на над 150 лица от други населени места, които не притежават имоти или нямат роднини в с. Николаево. Детайлизира се още, че някои от регистрациите по настоящ адрес са по над 10 лица на един адрес и други, които са в необитаеми имоти.

       В сигнала не се уточнява в писмена или  в устна форма са постъпилите сигнали в офиса на ПП ВОЛЯ, гр. Плевен , а към преписката, освен необходимото пълномощно, не са приложени доказателства за наведения извод, че въпросните регистрации по настоящ адрес в с. Николаево са свързани с  частичните местни избори за кмет на кметство Николаево на 28.02.2021 г. Не е в правомощията  на ОИК-Плевен да извърши проверка на твърденията в сигнала.Съгласно чл.23, ал.1 от  Изборния кодекс избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината.Следователно не е в правомощията на ОИК-Плевен да осъществява контрол по отношение на добавянето в списъците на избиратели, заявили, че ще гласуват по настоящ адрес.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, във връзка с чл.112 от АПК, Общинска избирателна комисия Плевен

Р Е Ш И:

            Препраща преписката на общинска администрация Плевен за решаване по компетентност. 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 12.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения