Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 331-МИ
Плевен, 12.02.2021

ОТНОСНО: Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване за частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

След получаване и разглеждане на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г. и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-12/11.02.2021г. на ЦИК, ОИК гр. Плевен

Р Е Ш И:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

2.Одобрява  тираж в размер на 700/седемстотин/ броя  за отпечатване на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 12.02.2021 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения