Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 332–МИ
Плевен, 16.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на ПСИК при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен на 28.02.2021г.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с изх. №ИЗБ-4-92-4925-2 от 16.02.2021г., заведено в ОИК - Плевен с вх. №491 от 16.02.2021г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на 1 бр. подвижна секционна избирателна комисия  на територията на кметство Николаево, Община Плевен заедно с всички изискуеми документи по чл.90, ал. 2, във връзка с чл.90, ал. 4 от Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава на секционната избирателна комисия на територията на кметство Николаево,  Община Плевен.

    На основание чл. 87, ал. 1, т.5   и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Плевен

                                       

                                                                  Р Е Ш И :

   Назначава състава на ПСИК в кметство Николаево, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен на 28.02.2021г., а именно:

Три имена

ЕГН

Длъжност

1.И.*** П.*** П.***-И.***

**********

Председател

2.И.*** Н.*** В.***

**********

Зам.председател

3.И.*** М.*** И.***

**********

Секретар

4.С.*** М.*** С.***

**********

Член

5.С.*** Ц.*** Т.***

**********

Член

 

    Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 16.02.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения