Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 334-МИ
Плевен, 23.02.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпник на политическа партия “Движение България на гражданите” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Постъпило е заявление от политическа партия “ Движение България на гражданите” с вх. №494/22.02.2021г. на ОИК – Плевен от Юлиян Милчев Ненчев, със заверено копие на  пълномощно от Димитър Андреев Делчев  председател и представляващ ПП „Движение България на гражданите”, заведено под №1 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 1/едно/ лице да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа на политическа партия “Движение България на гражданите”  за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

      1.Регистрира като застъпник на кандидатската листа на политическа партия “ Движение България на гражданите” следното 1/едно/лице:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

Емануил Борисов Христов

************

       

    2.Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицето по т.1.

    3.Лицето по т.1 да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.       

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 23.02.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения