Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 339-МИ
Плевен, 28.02.2021

ОТНОСНО: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

Във връзка с горното Общинската избирателна комисия  Плевен

                                                                        Р Е Ш И:

         Работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от  секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево завърши на 28.02.2021 г. в 22,58 часа.

                     Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.02.2021 в 23:08 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения