Заседания

Заседание от дата 01.11.2023 от 17:15 часа.

Решения

№ 228-МИ / 01.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Плевен, които да подпишат и предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ по опис с протокол, пликове, съдържащи изборните книжа в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година и при евентуален втори тур на изборите.

№ 227-МИ / 01.11.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Община - Плевен при провеждане на II тур на избори за кметове на 5 ноември 2023 г.

Календар

Решения

  • № 253-МИ / 07.12.2023

    относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

  • № 252-МИ / 08.11.2023

    относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 251-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения