Заседания

Заседание от дата 06.11.2023 от 03:50 часа.

Решения

№ 251-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 250-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Радишево в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 249-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Бръшляница в Община Плевен на 05.11.2023 г

№ 248-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Дисевица в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 247-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Търнене в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 246-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Пелишат в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 245-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за Кмет на Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 244-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи за кмет на Община и кметове на кметства на за втори тур на 05.11.2023г.

Календар

Решения

  • № 253-МИ / 07.12.2023

    относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

  • № 252-МИ / 08.11.2023

    относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 251-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения