Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 387-МИ
Плевен, 01.09.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.Плевен на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Постъпило е заявление от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ” с вх. №530/01.09.2021г. на ОИК – Плевен от Свилен Маринов Атанасов, със заверено копие на  пълномощно с изх. №ПНС-520/24.08.2021г. на Корнелия Петрова Нинова -  председател и представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, заведено под №1 в Регистъра на ОИК-Плевен на партиите /коалициите от партии/ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г., за регистрация на коалицията за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен.

 Към заявлението са приложени:

1.Заверено копие на  пълномощно за Свилен Маринов Атанасов, със заверено копие на  пълномощно с изх. №ПНС-520/24.08.2021г. на Корнелия Петрова Нинова -  председател и представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

2.Заверено копие на  Копие от Решение №515/28.08.2021г. на ЦИК за допускане на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

3.Заверено копие от решение за образуване на коалиция ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, ал.4  и ал.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1844/21.07.2020г. на ЦИК за допускане на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.464, т.5 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия в гр. Плевен

       Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ .

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.09.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения