№ 412-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

№ 411-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

№ 410-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

№ 409-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : В деловодството на ОИК Плевен е постъпила жалба от Златинка Матеева Заковска, в качеството и на представляваща на ИК за издигане на кандидатурата на кандидат за кмет на кметство с. Буковлък Марио Стоименов Фирков, входирана с вх. № 545/03.10.2021г. в 14.00 часа.

№ 408-МИ / 02.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 407-МИ / 02.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Община Плевен, област Плевен в частичния избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 406 -МИ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 152400204 в Община Плевен, Област Плевен за частичния избор за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 405-МИ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 404-МИ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на независимия кандидат Марио Стоименов Фирков за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 403 -МИ / 01.10.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Община Плевен, област Плевен в частичния избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 402-МИ / 20.09.2021

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Плевен за получаване хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 401-МИ / 20.09.2021

ОТНОСНО : Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж на бюлетината за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 400-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Обявяване на кандидатите за участие в произвеждането на за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 399-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на пореден номер в бюлетината на независимият кандидат за Кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 398-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Резултат от проведения на жребий за реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори на 3 октомври 2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

№ 397-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Приемане на решение за теглене на жребий за реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове в частичните избори на 3 октомври 2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

№ 396-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Регистрация на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като кандидат издигнат от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 395-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Заличаване на регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

№ 394-МИ / 07.09.2021

ОТНОСНО : Назначаване състави на секционни избирателни комисии(СИК) в кметство Буковлък, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен на 03.10.2021г.

№ 393-МИ / 02.09.2021

ОТНОСНО : Регистрация на ГЕОРГИ КОЛЕВ БОЖИНОВ като кандидат издигнат от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения