Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 395-МИ
Плевен, 07.09.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

В ОИК Плевен с вх. №538/07.09.2021г. е постъпило е заявление по образец-изборна книга приложение №54-МИ-НЧ подписано от представляващия инициативен комитет издигнал кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен, регистриран за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г. с решение на ОИК-Плевен  №384-МИ/27.08.2021г.Със заявлението се иска  заличаване регистрация на  инициативния комитет за издигнал кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен, регистриран за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.Към заявлението е приложено:Решение за заличаване на инициативен комитет за издигнал кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен, регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 3 октомври 2021г. с решение на ОИК-Плевен  №384-МИ/27.08.2021г.

Във връзка с представените горепосочени заявление и решение са налице изискванията на чл.155, ал.1 от Изборния кодекс за заличаване на  инициативен комитет издигнал кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен. Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Плевен

      РЕШИ:

1.ЗАЛИЧАВА инициативен комитет издигнал кандидатурата на ТОНИ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ като независим кандидат за кмет на с.Буковлък, Община Плевен, регистриран (с решение на ОИК-Плевен  №384-МИ/27.08.2021г.) за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

2.На основание чл.155, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс  на Инициативния комитет по т.1 да се възстанови внесения депозит по чл.129, ал.1 от ИК.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.09.2021 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения