Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 401-МИ
Плевен, 20.09.2021

ОТНОСНО: Одобряване от ОИК – Плевен на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж на бюлетината за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

След получаване и разглеждане на графичен файл с образец на бюлетината и предложен тираж за гласуване в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.     и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и във връзка писмо с изх.№ЧМИ-15-90/20.09.2021г. на ЦИК, ОИК гр. Плевен

Р Е Ш И:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.   

2.Одобрява  тираж в размер на 3000/три хиляди/ броя  за отпечатване на бюлетината за частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.   

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 20.09.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения