Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 394-МИ
Плевен, 07.09.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на секционни избирателни комисии(СИК) в кметство Буковлък, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен на 03.10.2021г.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с изх. №ИЗБ-4-92-4925-9 от 03.09.2021г., заведено в ОИК - Плевен с вх.№537/03.09.2021г. Към писмото е представен протокол от 01.09.2021г. от консултации при Кмета на общината за състави на секционни избирателни комисии в кметство Буковлък, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен на 03.10.2021г.При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава на СИК на територията на кметство Буковлък, Община Плевен. На основание чл.87, ал.1, т.5  и чл.91, ал.11от Изборния кодекс и т.25 от Решение №502-МИ от 24.08.2021г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Плевен                                                                           

РЕШИ:

    Назначава състави на секционни избирателни комисии(СИК) в кметство Буковлък, Община Плевен при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен на 03.10.2021г., а именно:

 

№ на СИК

Име,презиме,фамилия

ЕГН

Длъжност

152400204

Камелия Красимирова Тодорова

 

**********

Председател

152400204

Валя Валентинова Иванова

**********

Зам.Председател

152400204

Стефчо Атанасов Йонков

**********

Секретар

152400204

Георги Енчев Давидов

**********

Член

152400204

Ивайло Любенов Лазаров

**********

Член

152400204

Христинка Петкова Петкова

**********

Член

152400204

Марио Илиянов Рангелов

**********

Член

152400204

Галина  Йорданова Йочева-Маринова

**********

Член

152400204

Огнян Евгениев Трифонов

**********

Член

 

№ на СИК

Име,презиме,фамилия

ЕГН

Длъжност

152400205

Йосиф Тодоров Маджаров

**********

Председател

152400205

Аспарух Стефчов Йонков

**********

Зам.Председател

152400205

Биляна Марио Миданова

**********

Секретар

152400205

Светослав Иванов Иванов

**********

Член

152400205

Красимир Бориславов Борисов

**********

Член

152400205

Коста Стефчов Топкаров

**********

Член

152400205

Тотка Савчева Коцева

**********

Член

152400205

Христо Димитров Киров

**********

Член

152400205

Стоян Цветанов Гулишев

**********

Член

 

 

№ на СИК

Име,презиме,фамилия

ЕГН

Длъжност

152400206

Явор Иванов Стойков

**********

Председател

152400206

Асен Весков Върбанов

**********

Зам.Председател

152400206

Стефка Ненова Георгиева

**********

Секретар

152400206

Наталия Георгиева Илиева

**********

Член

152400206

Ивалина Красимирова Тодорова

**********

Член

152400206

Велислава Иванова Русанова

**********

Член

152400206

Стефка Стоянова Чакърова

**********

Член

152400206

Ивайло Янков Батов

**********

Член

152400206

Ивайло Георгиев Пиров

**********

Член

 

           Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.09.2021 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения