Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 408-МИ
Плевен, 02.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен на 3 октомври 2021г.

     Постъпило е заявление от  Марио Киров Рангелов, пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ, с входящ  №543/02.10.2021г. на ОИК Плевен и под №3 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 3/три/ лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 03.10.2021г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

  1. Регистрира като застъпници на кандидата Георги Колев Божинов, издигнат от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ следните 3/три/лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Илия Колев Пенков

********

2

Лилян Колев Божинов

********

3

Тодор Колев Божинов

********

  2.Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицата по т.1.

    3.Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    4.Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.        

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.10.2021 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения