Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 402-МИ
Плевен, 20.09.2021

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Плевен за получаване хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

На основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК, т.15 от Решение №1823-МИ от 9.06.2020г. на ЦИК и във връзка с писмо с изх.№ЧМИ-15-90/16.09.2021г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Плевен

    РЕШИ:

Определя и упълномощава членовете на ОИК - Плевен, Община Плевен: Владислав Константинов Константинов с ЕГН **********, тел. ********* и Ярослав Николов Димитров с ЕГН **********, тел. ********* да получат  хартиените бюлетини и всички други отпечатени изборни книжа за частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.  от ,,Печатница на БНБ“ АД гр.София и ,,ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ” АД и да подпишат приемо-предавателните протоколи за същите.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 20.09.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения