Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 407-МИ
Плевен, 02.10.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Община Плевен, област Плевен в частичния избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Постъпило е предложение с  вх.№ 544/02.10.2021г., на ОИК –Плевен от Марио Рангелов, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна  в състава на СИК № 152400204, 152400205, 152400206  в Община Плевен, Област Плевен както следва:

СИК № 152400204

На мястото на Марио Илиянов Рангелов, като член, да се назначи Радослав Тодоров Дайчев за член, с ЕГН *********;;

 СИК № 152400205

На мястото на Йосиф Тодоров Маджаров, като председател, да се назначи Полина Бориславова Владимирова за председател, с ЕГН *********;

СИК № 152400206

На мястото на Ивайло Георгиев Пиров, като член, да се назначи Йосиф Тодоров Маджаров за член, с ЕГН *********;;

ОИК Плевен РЕШИ:

СИК № 152400204

ОСВОБОЖДАВА Марио Илиянов Рангелов като член.

НАЗНАЧАВА Радослав Тодоров Дайчев за член, с ЕГН *********;;

 СИК № 152400205

ОСВОБОЖДАВА Йосиф Тодоров Маджаров като член.

НАЗНАЧАВА Полина Бориславова Владимирова за председател, с ЕГН *********;;

СИК № 152400206

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Георгиев Пиров като член.

НАЗНАЧАВА Йосиф Тодоров Маджаров за член, с ЕГН *********;;

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.10.2021 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения