Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 397-МИ
Плевен, 07.09.2021

ОТНОСНО: Приемане на решение за теглене на жребий за реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове в частичните избори на 3 октомври 2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

На основание чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс и т.55 от Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 3 октомври 2021г. във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

                                                                       Р Е Ш И :

Обявява теглене на жребий за реда за участие в диспутите.на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове в частичните избори на 3 октомври 2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, който ще се състои на 07.09.2021г. от 17,40ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2.

          Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.09.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения