Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 409-МИ
Плевен, 03.10.2021

ОТНОСНО: В деловодството на ОИК Плевен е постъпила жалба от Златинка Матеева Заковска, в качеството и на представляваща на ИК за издигане на кандидатурата на кандидат за кмет на кметство с. Буковлък Марио Стоименов Фирков, входирана с вх. № 545/03.10.2021г. в 14.00 часа.

В жалбата се съдържат твърдения за това, че в СИК 206 с председател Полина, единодушно е взела решение да се гласува от гласоподавател с ксерокопие на лична карта, и че не това не е обсъдено с другите членове от комисията дадената ситуация, а решението е взето еднолично.

След запознаване с подадената жалба и със събраните данни въз основа на същата ОИК Плевен приема, че те не са в обем, който да обоснове търсене на административно наказателна отговорност от посочената СИК 206 находяща се в село Буковлък.Извода се налага от това, че съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1.т.4 не може да бъде описано нарушението и обстоятелствата, при които е извършено.Не се посочва евентуално допуснатото лице гласувало с ксерокопие от лична карта. Освен това посоченото лице за председател на СИК 206 е Поля Юриева Босилкова, а на СИК 205 е Полина (Борисова Владимирова). ОИК Плевен не разполага с правомощия да извършва процесуални действия, с които да бъдат изследвани неточни твърдения с цел издаване на наказателно постановление почиващо на точното прилагане на материалния и процесуалния закон.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, ОИК Плевен,

РЕШИ:

Отхвърля подадената жалба от Златинка Матеева Заковска, в качеството и на представляваща на ИК за издигане на кандидатурата на кандидат за кмет на кметство с. Буковлък Марио Стоименов Фирков, входирана с вх. №545/03.10.2021г. като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване в триденевен срок пред Централна избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.10.2021 в 15:20 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения