Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 399-МИ
Плевен, 07.09.2021

ОТНОСНО: Определяне на пореден номер в бюлетината на независимият кандидат за Кмет на с.Буковлък, Община Плевен за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

На основание чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс и т.45 от Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени на 3 октомври 2021г. във вр. с Решение №524-МИ/03.09.2021г. на ЦИК, ОИК Плевен

РЕШИ:

Определя  пореден номер 13(тринадесет) в бюлетината на независимият кандидат за Кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, издигнат от инициативен комитет за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.09.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения