Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 393-МИ
Плевен, 02.09.2021

ОТНОСНО: Регистрация на ГЕОРГИ КОЛЕВ БОЖИНОВ като кандидат издигнат от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Постъпило е предложение вх. №536/02.09.2021г. от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, регистрирана за участие с решение на ОИК-Плевен №391-МИ/01.09.2021г. в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

     Предложението е подписано от Марио Киров Рангелов, упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ-председател и представляващ политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”.

 Към заявлението са приложени:

1.Заверено копие на пълномощно на Марио Киров Рангелов, упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ-председател и представляващ политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”.

2.Копие на  решение на ОИК-Плевен №391-МИ/01.09.2021г. за регистрация  на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

3.Заявление-декларация от  кандидата по образец.

    Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс и Решение №1846-МИ от 21.07.2020г. на ЦИК, за регистрация на кандидата за кмет на кметство Буковлък, издигнат от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

     Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия  Плевен

                                                                           РЕШИ:

    Регистрира ГЕОРГИ КОЛЕВ БОЖИНОВ  с ЕГН **********, като кандидат за кмет на кметство Буковлък, издигнат от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.09.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения