Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 323-МИ
Плевен, 04.02.2021

ОТНОСНО: Приемане на решение за теглене на жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

На основание чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс и Решение №1872-МИ/20.08.2020 във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

                                                             Р Е Ш И :

Обявява теглене на жребий за реда на представяне на партиите  и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021 г.  за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, който ще се състои на 03.02.2021г. от 17,45ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2.

          Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.02.2021 в 09:35 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения