Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 324-МИ
Плевен, 04.02.2021

ОТНОСНО: Резултат от проведения жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

На 03.02.2021г. от 17,55 ч. в гр. Плевен, ул.”Димитър Константинов” № 23 Б, ет.2 се проведе жребий за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен.

Съгласно определената с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г., на ЦИК процедура избраният член на ОИК Плевен осъществи последователно теглене на пликове от кутия с надпис ,,партии и коалиции “ на регистрираните партии и коалиции в ОИК Плевен при следната поредност, съгласно която се определя последователността  на изявата на партиите и коалициите  по регионалния радио- и/ или телевизионен оператор, а именно:

 1. ПП ,,Републиканци за България
 2. ПП ,,ВОЛЯ
 3. ПП ,,Движение България на гражданите
 4. ПП ,,ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 5. КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

На основание чл.87 ал.1 т.1, чл.196, ал.3, във вр. с чл.464, т.13  от Изборния кодекс и Решение №1872-МИ/20.08.2020 във вр. с Решение №1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Плевен

Р Е Ш И :

Утвърждава следната поредност на представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен.

 

 1. ПП ,,Републиканци за България
 2. ПП ,,ВОЛЯ
 3. ПП ,,Движение България на гражданите
 4. ПП ,,ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 5. КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

        Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.02.2021 в 09:35 часа

Календар

Решения

 • № 340-МИ / 28.02.2021

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

 • № 339-МИ / 28.02.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

 • № 338-МИ / 28.02.2021

  относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения