Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 337-МИ
Плевен, 26.02.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпник на ПП „Републиканци за България” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Републиканци за България”с вх. №498/25.02.2021г. на ОИК – Плевен подписано от Христослав Михайлов Михайлов по пълномощие съгласно пълномощно на Цветан Генчев Цветанов-председател и представляващ ПП „Републиканци за България” заведено под №3 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 2/две/ лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България”  за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28 февруари 2021г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

      1.Регистрира като застъпник на кандидатската листа на ПП „Републиканци за България” следните 2/две/лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

Борислава Любомирова Луканова

***********

2.

Георги Цоков Петков

***********

       

    2.Да се издадат удостоверения за застъпниците на  лицата по т.1.

    3.Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    4.Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.       

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения