Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 252-МИ
Плевен, 08.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

    С Решение №226-МИ от 30.10.2023г.  на ОИК - Плевен, е обявила Валентин Венциславов Христов за избран общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ, получил  2181 валидни преференции.

    С Решение №245-МИ от 06.11.2023г на Общинска избирателна комисия –Плевен Валентин Венциславов Христов, получил  21 824  действителни гласове,  е обявен за избран за кмет на община Плевен на втори тур на изборите за общински съветници и кметове.

   Избирането на Валентин Венциславов Христов за кмет на Община Плевен, се явява отрицателна процесуална предпоставка за получаване на пълномощия като общински съветник в Общински съвет Плевен /2023г.-2027г./.

         Предвид изложеното,  на основание чл.454, ал.3 и ал.5, във връзка с чл.452, ал.6 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и т.1 изречение второ от Решение №2865-МИ/04.11.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия,       

                                                                                   Р Е Ш И:

1.ЗАЛИЧАВА Валентин Венциславов Христов с ЕГН ********** от списъка на избраните общинските съветници от листата на ПП ГЕРБ.

2.ОБЯВЯВА Борислав Славчев Щерев с ЕГН ********** за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Плевенски Административен Съд в  седмодневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 08.11.2023 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 253-МИ / 07.12.2023

    относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

  • № 252-МИ / 08.11.2023

    относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 251-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения