№ 253-МИ / 07.12.2023

ОТНОСНО : Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

№ 252-МИ / 08.11.2023

ОТНОСНО : Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

№ 251-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 250-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Радишево в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 249-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Бръшляница в Община Плевен на 05.11.2023 г

№ 248-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Дисевица в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 247-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Търнене в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 246-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Пелишат в Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 245-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за Кмет на Община Плевен на 05.11.2023 г.

№ 244-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи за кмет на Община и кметове на кметства на за втори тур на 05.11.2023г.

№ 243-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден – втори тур на изборите за кметове на кметства и Кмет на в Община Плевен на 05 ноември 2023 г.

№ 242-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Сигнал от Георг Леонидов Спартански – кандидат за кмет на Община-Плевен, вх.№ 505/05.11.2023г. на ОИК-Плевен.

№ 241-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Подадено Решение на СИК №152400211 в село Дисевица от Александър Марков

№ 240-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Сигнал до Районна прокуратура Плевен от Общинска избирателна комисия Плевен

№ 239-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Вписване на упълномощени представители за изборите за Кмет на Община и кметове на кметства на втори тур на 05.11.2023г.

№ 238-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Община - Плевен при провеждане на II тур на избори за кмет на Община и кметове на кметства на 5 ноември 2023 г.

№ 237-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за кмет на Община и кметове на кметства на за втори тур на 05.11.2023г.

№ 236-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Сигнал от Инициативен комитет за издигане на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен

№ 235-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за кмет на Община – втори тур на 05 ноември 2023 г.

№ 234-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Община - Плевен при провеждане на II тур на избори за кмет на Община и кметове на кметства на 5 ноември 2023 г.

Календар

Решения

  • № 253-МИ / 07.12.2023

    относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

  • № 252-МИ / 08.11.2023

    относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 251-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения