Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 385-МИ
Плевен, 27.08.2021

ОТНОСНО: Определяне числения състав на секционните избирателни комисии при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

На  основание чл.8, ал.8, във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс,  във връзка с Заповед №РД-10-1099/25.08.2021г. на Кмета на Община Плевен, Общинска избирателна комисия – Плевен,

                                                                               РЕШИ :

Определя брой 9 /девет/ членове  (в това число и ръководство) на всяка една от секционните избирателни секции в с.Буковлък, община Плевен и при произвеждането на  частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 27.08.2021 в 21:24 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения