Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 390-МИ
Плевен, 01.09.2021

ОТНОСНО: Регистрация на МАРИО СТОИМЕНОВ ФИРКОВ като независим кандидат за Кмет на кметство Буковлък, община Плевен, издигнат от инициативен комитет за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

     Постъпило е предложение вх. №529/31.08.2021г. от инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 3 октомври 2021г. с решение на ОИК-Плевен  №383-МИ/25.08.2021г., за регистрация на Марио Стоименов Фирков  като независим кандидат за  Кмет на кметство Буковлък, община Плевен. Предложението е подписано от Златинка Матеева Заковска, представляващ инициативния комитет за издигане на Марио Стоименов Фирков  като независим кандидат за кмет на кметство Буковлък, община Плевен.Към същото са приложени:

    1.Заявление-декларация от независимия кандидат;

       С вх.№533/01.09.2021г. на ОИК-Плевен е постъпил протокол от ТЗ „ГРАО”- Плевен  за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК Плевен на независим кандидат МАРИО СТОИМЕНОВ ФИРКОВ за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите на 3 октомври 2021г.

 Протоколът отразява обстоятелствата по чл.416, ал.2 от ИК както следва: от представеният списък с  615 броя избиратели са установени коректни записи за 551 избиратели.

    Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.2 от Изборния кодекс и Решение №1846-МИ от 21.07.2020г. на ЦИК, за регистрация на МАРИО СТОИМЕНОВ ФИРКОВ като  независим кандидат за  Кмет на кметство Буковлък, община Плевен, за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

    Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Плевен

      РЕШИ:

  РЕГИСТРИРА МАРИО СТОИМЕНОВ ФИРКОВ, с ЕГН **********  като  независим кандидат за  Кмет на кметство Буковлък, община Плевен, за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.09.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения