Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 392-МИ
Плевен, 02.09.2021

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.Плевен на политическа партия „ГЕРБ” за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕРБ” с вх. №535/02.09.2021г. на ОИК – Плевен от Поля Лалева Борисова, упълномощена от Валери Пламенов Лачовски,  преупълномощен от Бойко Методиев Борисов-председател и представляващ политическа партия „ГЕРБ”, заведено под №5 в Регистъра на ОИК-Плевен на партиите /коалициите от партии/ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г., за регистрация на коалицията за участие в частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен.

 Към заявлението са приложени:

1.Заверено копие на  пълномощно за Валери Пламенов Лачовски,  упълномощен от Бойко Методиев Борисов-председател и представляващ политическа партия „ГЕРБ”.

2.Заверено копие на  пълномощно за Поля Лалева Борисова,  упълномощена от Валери Пламенов Лачовски.

3.Заверено копие на  Копие от Решение №513/28.08.2021г. на ЦИК за допускане политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, ал.4  и ал.5 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1844/21.07.2020г. на ЦИК за допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.464, т.5 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия в гр. Плевен

       Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен на 3 октомври 2021г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 02.09.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения