Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 289-МИ
Плевен, 03.09.2020

ОТНОСНО: Обявяване на кандидатите за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

Във връзка с изискването на т.55 на Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020г.(приета с Решение №1811-МИ от 21.05.2020г. на ЦИК) и на основание влезлите в сила Решение №282-МИ/25.08.2020г. на ОИК, Решение №283-МИ/26.08.2020г. на ОИК, Решение №284-МИ/27.08.2020г. на ОИК и Решение №286-МИ/01.09.2020г.  на ОИК и предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 т.14 и чл.464, т.6 от ИК, ОИК Плевен

                                                                        Р Е Ш И :

Обявява  кандидатите за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г. както следва:

1.ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, с ЕГН ********** предложен от политическа партия „ГЕРБ”

 

2.БОЙКА ЛЮБЕНОВА ПЪШЕВА, с ЕГН ********** предложена от КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.09.2020 в 20:54 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения