Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 301-МИ
Плевен, 28.10.2020

ОТНОСНО: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

      Постъпило е Определение №1616/27.10.2020 г. по адм. дело №934/2020 по описа  на Административен съд Плевен, в което се указва  на ОИК – Плевен да представи становище в срок до 14,00 часа на 30.10.2020г. по жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен срещу  Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен.

            След запознаване с текста на жалбата и обсъждане на материалите по преписката ОИК – Плевен намира, че следва да бъде изготвено мотивирано становище.

            С оглед на горе изложеното и на основание раздел I, т.1, бук."з от Решение №1685–МИ/20.11.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия –Плевен

   

     РЕШИ:

 

      Да се представи писмено становище по жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен срещу Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен. Становището на ОИК - Плевен е поместено в приложение, което е неразделна част от това решение. 

     

Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.10.2020 в 20:02 часа

Календар

Решения

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

  • № 300-МИ / 28.10.2020

    относно: Поправки на очевидни фактически грешки, в Решение №299-МИ/21.10.2020г. на ОИК-Плевен за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от ЗМСМА

всички решения