Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 292-МИ
Плевен, 23.09.2020

ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез пълномощника си Бойка Любенова Пъшева с входящ  №458/21.09.2020г. на ОИК Плевен и под №1 от Входящия регистър на застъпниците, с искане 1/едно/ лице да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                               Р Е Ш И:

      1.Регистрира като застъпник на  КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) следното 1/едно/лице:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

ГЕОРГИ ******  ВЕЛКОВ

***********

       

    2.Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицето по т.1.

    3.Лицето по т.1 да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл.122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    4.Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.          

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 23.09.2020 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения